سخنان رئیس جمهور ایران در اجلاس مجمع عمومی/ادعای جدید وزیر خارجه عربست...

به گزارش تابناک :سخنرانی روز گذشته حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز در عرصه بین المللی بازتاب هایی داشته و به ویژه برخی رسانه های عربی به انتقادات وی از عربستان سعودی بر سر فاجعه منا پرداخته اند. «ال...