حدود ۳ هکتار از جنگل شهرستان کردکوی در آتش سوخت...

رئیس منابع طبیعی شهرستان کردکوی: مهار آتش در مناطق جنگلی شهرستان کردکوی؛ حدود ۳ هکتار جنگل در آتش سوخت رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی گفت: آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی غم‌هامن شهرستا...

خلع ید ۱۲۰ هکتار زمین های منابع طبیعی و مرتع ، بهار امسال در گلستان...

خلع ید یکصد و ۲۰ هکتار زمین های منابع طبیعی و مرتع ، بهار امسال در گلستان ارزش این زمین ها یکصد و ۷۷ میلیارد تومان برآورد شده است . رییس کل دادگستری گلستان گفت: ۱۹ هکتار از این عرصه ها جنگلی و مابقی ...