یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، ادوات، تجهیزات، صنایع...

 یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، ادوات، تجهیزات، صنایع وابسته و نهاده های کشاورزی در گرگان افتتاح شد یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، ادوات، تجهیزات، صنایع وابسته و ن...