آیت الله هاشمی: حیات سیاسی بعضی ها در حاشیه سازی است؛ اینها انواع توهی...

آیت الله هاشمی: حیات سیاسی بعضی ها در حاشیه سازی است؛ اینها انواع توهین و تهمت نثار مذاکره کنندگان ایران کردند / وضعیت فعلی قابل قیاس با دو سه سال پیش نیست به گزارش صدرنیوز  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظا...