تجلیل از ۲۱ واحد تولیدی ، خدماتی و صنفی حامی حقوق مصرف کننده در گلستان...

تجلیل از ۲۱ واحد تولیدی ، خدماتی و صنفی حامی حقوق مصرف کننده در گلستان صدرنیوز- علی اصغر اصغری دبیرنخستین همایش تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان گلستان  در نشست مطبوعاتی اولین همایش تقدیر از حامیان ...