قاضی گلستانی در جمع ۵ قاضی برتر کشور در صدور آرای جایگزین حبس...

صدر نیوز :حسین غنی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در مراسمی از محمدرضا عموزاده خلیلی قاضی جوان گلستانی پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس تجلیل کرد . عموزاده خلیلی قاضی شعبه ۱۰۱ کیفری گالیکش استان گلستان است ...

قدردانی از قضات گلستانی که مجازات های جایگزین زندان ، اعمال می کنند...

قدردانی از قضات گلستانی  که مجازات های جایگزین زندان ، اعمال می کنند رئیس کل دادگستری گلستان به گنبد کاووس رفت تا ضمن شرکت در همایش کاهش آسیب های کیفری از قضاتی هم که بیشترین مجازات های جایگزین حبس ر...

با جایگزین مجازات حبس/کاهش ۱۲درصدی زندانهای استان گلستان...

به گزارش صدر نیوز گلستان: یک گام بلند دیگر دادگستری استان در جهت تحقق اهداف دستگاه قضایی // کاهش  حدود ۱۲ درصدی  جمعیت زندان های استان با اعمال مجازات های جایگزین حبس اعمال مجازات های جایگزین حبس،  ج...