ورشکستگی بانک پارسیان صحت ندارد

ورشکستگی بانک پارسیان صحت ندارد بازنشر تصاویر مربوط به تجمع سپرده گذاران تعاونی منحل شده ثامن الحجج در فصای مجازی دستمایه انتشار شایعه ورشکستگی بانک پارسیان شده است، اما پیگیری ها نشان می دهد ورشکستگ...