علت قطعی تلگرام چیست؟ | توضیح رییس تلگرام درباره قطعی امروز تلگرام +عک...

خبری از فیلتر تلگرام نیست علت قطعی تلگرام چیست؟ | توضیح رییس تلگرام درباره قطعی امروز تلگرام +عکس صدر نیوز : تلگرام امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت از دقایقی پیش قطع شده و امگان دسترسی به تلگرام حتی با فیلتر...