حافظه افراد چاق ضعیف می‌شود

حافظه افراد چاق ضعیف می‌شود. صدرنیوز– مطالعه محققان نشان می دهد چاقی با حافظه ضعیف تر و عملکرد ضعیف مغز مرتبط است. کاهش وزن نه تنها منجر به حس خوب شما از خود و ظاهرتان می شود، بلکه به تقویت عمل...