رسانه ها چالش های محیط زیست را به گوش مردم برسانند...

به گزارش صدر نیوز مهاجر مدیر کل محیط زیست استان گلستان گفت: محیط زیست استان گلستان شکننده و پردردسر است و چالش های این حوزه باید توسط رسانه ها به گوش مسئولین برسد.اسماعیل مهاجر در نخستین جشنواره ملی ...