عملیات حفاری ۵ حلقه چاه در روستاهای استان گلستان...

عملیات حفاری ۵ حلقه چاه در روستاهای استان گلستان صدرنیوز- بهزاد  هرمزی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان از عملیات حفاری تجهیز و لوله گذاری ۵ حلقه چاه در روستاهای پیرواش ، گر...