نوشیدن «چای» برای کاهش وزن مفید است

محققان تاکید می کنند؛ نوشیدن «چای» برای کاهش وزن مفید است محققان اثبات کرده اند چای سیاه از طریق تغییر باکتری های روده موجب کاهش وزن شده و فواید متعدد دیگری نیز دارد. صدر نیوز به نقل از   خبرگزاری مه...