همایش دو روزه دبیران و هیأت های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در شه...

همایش دو روزه دبیران و هیأت های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور در شهرستان چمخاله گیلان برگزار شد این همایش با حضور ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت اجرایی خانه های سراسر کشور در مورخه ۹ و ۱۰ آبانماه ۹۴ برگزار...