آمادگی کامل پلیس همدان برای اجرای طرح های نوروزی...

آمادگی کامل پلیس همدان برای اجرای طرح های نوروزی صدر نیوز_ همدان_ فرمانده انتظامی استان با اشاره به اهمیت برقراری امنیت شهروندان در ایام نوروزی گفت: :پلیس استان آماده اجرایطرح های نوروزی در حوزه های ...