برخورد شدید دستگاه قضایی با متخلفان چهارشنبه آخرسال در گلستان...

برخورد شدید دستگاه قضایی با متخلفان چهارشنبه آخرسال در گلستان صدرنیوز-، به نقل از ورابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: افرادی که چهارشنبه سوری با اقدامات خود سلامتی و آرامش مردم را ب...