افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی مـاشین آلات ، یــراق آلات و مـواد اول...

افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی مـاشین آلات ، یــراق آلات و مـواد اولیـه صنایـع چوب در گلستان  صدرنیوز-درویش علی حسن زاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان گف...